• 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 461 แฟกซ์ 02-2781148

ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการทั้งหมดของเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ


ศูนย์รวมรายการประกาศ ที่ดินให้เช่าทำการเกษตร ทั่วประเทศ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ค้นหาง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ


ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

รายการแปลงที่ดิน

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เช่าต่อ ปี1,200 บาท
8 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา
3/11/2021 4:43:31 PM

ประกาศเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร พิกัด 12.6722642964849,101.0538961599 จังหวัดระยอง อำเภอบ้างฉาง ตำบลพลา // ขนาดที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน 18.7 ตรว. -------------------------------------- เป็นพื้นที่เกษตร ล้อมรอบด้วยชุมชน อยู่ใกล้แหล่งความเจริญ เดินทางสะดวก ทางทิศใต้เป็นทะเล (หาดพลา-หาดพยูน) รอบ ๆ เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลัง/สับประรด เคยใช้ที่ดินปลูกมันสำปะหลังมาหลายปี ยังไม่มีประปา ไฟฟ้า (ขอติดตั้งได้ โดยผู้เช่าดำเนินการเอง) ไม่มีแหล่งน้ำบนที่ดิน อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ไม่ติดถนนหลวง แต่มีทางเข้าออก -------------------------------------- เงื่อนไข/ข้อตกลง (1) สัญญาเช่าปีต่อปี ค่าเช่า 1,500 บาท/ไร่/ปี (2) อนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ได้ โดยต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (3) ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำทำเกษตรได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบก่อน สนใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม 372

ยอดเข้าชม : 372

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เช่าต่อ ปี1,200 บาท
8 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา
3/11/2021 4:38:30 PM

ประกาศเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร พิกัด 12.6734249116006,101.0535640998 จังหวัดระยอง อำเภอบ้างฉาง ตำบลพลา // ขนาดที่ดิน 8 ไร่ 0 งาน 38.4 ตรว. ----------------------------------- เป็นพื้นที่เกษตร ล้อมรอบด้วยชุมชน อยู่ใกล้แหล่งความเจริญ เดินทางสะดวก ทางทิศใต้เป็นทะเล (หาดพลา-หาดพยูน) รอบ ๆ เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลัง/สับประรด เคยใช้ที่ดินปลูกมันสำปะหลังมาหลายปี ยังไม่มีประปา ไฟฟ้า (ขอติดตั้งได้ โดยผู้เช่าดำเนินการเอง) ไม่มีแหล่งน้ำบนที่ดิน อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ไม่ติดถนนหลวง แต่มีทางเข้าออก -------------------------------------- เงื่อนไข/ข้อตกลง (1) สัญญาเช่าปีต่อปี ค่าเช่า 1,500 บาท/ไร่/ปี (2) อนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ได้ โดยต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (3) ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำทำเกษตรได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบก่อน สนใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม 391

ยอดเข้าชม : 391

รายการทั้งหมดรายการแปลงที่ดินที่แสดงบนแผนที่ประเทศไทย


เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 128 ราย
กลุ่ม/องค์กร 6 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 1190 ราย
กลุ่ม/องค์กร 20 องค์กร

ประกาศที่ดินให้เช่าทำการเกษตร ทั่วประเทศ

หากคุณต้องการเช่าที่ดินทำการเกษตร ต้องที่เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่ซึ่งรวบรวมรายการที่ดินทั่วประเทศจากเจ้าของที่ดินโดยตรง ในอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่เป็นธรรม
ค้นหาข้อมูลได้สะดวก ครบถ้วน เข้าใจง่าย มีบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจรจากับเจ้าของที่ดิน ปรึกษากฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่านายหน้า

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินที่ต้องการประกาศหาผู้เช่าที่ดินทำการเกษตร หรือ ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรไทย ต้องที่เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่ซึ่งมีมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เปิดเผยตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดิน มีบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจรจากับผู้ต้องการเช่าที่ดิน ปรึกษากฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่านายหน้า