• 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 461 แฟกซ์ 02-2781148

ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการทั้งหมดของเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ


ศูนย์รวมรายการประกาศ ที่ดินให้เช่าทำการเกษตร ทั่วประเทศ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ค้นหาง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ


ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

รายการแปลงที่ดิน

ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

เช่าต่อ ปี5,000 บาท
5 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
12/9/2019 4:03:48 PM

ให้เช่าทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม 163

ยอดเข้าชม : 163

ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

เช่าต่อ ปี20,000 บาท
23 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
12/6/2019 2:36:11 PM

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม 140

ยอดเข้าชม : 140

ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ขายราคา0 บาท
13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
10/4/2019 7:26:18 PM

ที่ดินยังต้องมีการจัดการเรื่องแหล่งน้ำ,ขุดสระเก็บน้ำหรือเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำได้

รายละเอียดเพิ่มเติม 127

ยอดเข้าชม : 127

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:08:24 AM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม 126

ยอดเข้าชม : 126

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
12/6/2018 11:04:58 AM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม 112

ยอดเข้าชม : 112

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
10/18/2018 1:48:34 PM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะกับเกษตรกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม 108

ยอดเข้าชม : 108

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เช่าต่อ ปี3,000 บาท
7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
10/18/2018 1:45:12 PM

**ปัจจุบันมีเกษตรเช่าแล้ว** เหมาะทำการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม 120

ยอดเข้าชม : 120

รายการทั้งหมดรายการแปลงที่ดินที่แสดงบนแผนที่ประเทศไทย


เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 95 ราย
กลุ่ม/องค์กร 2 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 993 ราย
กลุ่ม/องค์กร 17 องค์กร

ประกาศที่ดินให้เช่าทำการเกษตร ทั่วประเทศ

หากคุณต้องการเช่าที่ดินทำการเกษตร ต้องที่เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่ซึ่งรวบรวมรายการที่ดินทั่วประเทศจากเจ้าของที่ดินโดยตรง ในอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่เป็นธรรม
ค้นหาข้อมูลได้สะดวก ครบถ้วน เข้าใจง่าย มีบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจรจากับเจ้าของที่ดิน ปรึกษากฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่านายหน้า

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินที่ต้องการประกาศหาผู้เช่าที่ดินทำการเกษตร หรือ ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรไทย ต้องที่เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่ซึ่งมีมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เปิดเผยตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดิน มีบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจรจากับผู้ต้องการเช่าที่ดิน ปรึกษากฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่านายหน้า