• 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 461 แฟกซ์ 02-2781148

ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการทั้งหมดของเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

รายการแปลงที่ดินที่แสดงบนแผนที่ประเทศไทย


เจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 144 ราย
กลุ่ม/องค์กร 6 องค์กร

ผู้ต้องการที่ดินที่ลงทะเบียนแล้ว
บุคคลทั่วไป 1418 ราย
กลุ่ม/องค์กร 20 องค์กร

ประกาศที่ดินให้เช่าทำการเกษตร ทั่วประเทศ

หากคุณต้องการเช่าที่ดินทำการเกษตร ต้องที่เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่ซึ่งรวบรวมรายการที่ดินทั่วประเทศจากเจ้าของที่ดินโดยตรง ในอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่เป็นธรรม
ค้นหาข้อมูลได้สะดวก ครบถ้วน เข้าใจง่าย มีบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจรจากับเจ้าของที่ดิน ปรึกษากฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่านายหน้า

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินที่ต้องการประกาศหาผู้เช่าที่ดินทำการเกษตร หรือ ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรไทย ต้องที่เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ที่ซึ่งมีมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เปิดเผยตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดิน มีบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อเจรจากับผู้ต้องการเช่าที่ดิน ปรึกษากฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่านายหน้า