[⭕ หาผู้เข้าใช้ที่ดิน:ไม่มีค่าเช่า] อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (0-3-49)


สถานะ ⭕ หาผู้เข้าใช้ที่ดิน : ไม่มีค่าเช่า

รายละเอียด

ที่ตั้ง : ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดที่ดิน : 0-3-49 ไร่
พิกัด18.74038744,98.92705043 
โครงสร้างพื้นฐาน : มีบ่อน้ำบาดาลพร้อมใช้
แหล่งน้ำ : -
ที่พักอาศัย/สิ่งปลูกสร้าง : - (ผู้เข้าใช้สามารถปลูกเพิงพังอาศัยชั่วคราวเองได้)
ค่าเช่าที่ดิน : ไม่มี
จำนวนผู้เข้าใช้ที่ต้องการ : 1 ราย

.

.

ลักษณะพิเศษ : สภาพที่สวยมาก พร้อมเข้าใช้ ทางเข้าออกสะดวก ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
(อยู่หน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี // ใกล้วัดพระธาตุดอยคำ)

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ :

- ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่ปลูกพืชทำลายหน้าดิน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยูคาลิปตัส
- ไม่ใช่สารเคมี หรือใช้ให้น้อยที่สุด
- ไม่ขุดหน้าดินออกจากที่ดินในทุกกรณี

ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ทำได้ระยะยาว ต่อสัญญาทุก 3 ปี