[⭕ หาผู้เข้าใช้ที่ดิน:ไม่มีค่าเช่า] อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (6-2-30)
สถานะ ⭕ หาผู้เข้าใช้ที่ดิน : ไม่มีค่าเช่า
รายละเอียด

ที่ตั้ง : ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ขนาดที่ดิน : 6-2-30 ไร่
พิกัด : 14.93890100,100.91298762 
โครงสร้างพื้นฐาน : มีเสาไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดิน ผู้เข้าใช้ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
แหล่งน้ำ : -
ที่พักอาศัย/สิ่งปลูกสร้าง : - (ผู้เข้าใช้สามารถปลูกเพิงพังอาศัยชั่วคราวเองได้)
ค่าเช่าที่ดิน : ไม่มี
จำนวนผู้เข้าใช้ที่ต้องการ : 2-3 ราย (หรือแล้วแต่ความเหมาะสม)

.

.

ลักษณะพิเศษ

- ที่ดินอยู่ระดับเดียวกับถนน ไม่ต้องถม
- มีต้นไม้เล็กประเภทกระถินขึ้นรกบนที่ดิน ต้องมีการปรับไถ ไม่มีต้นไม้ใหญ่

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ :

- ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่ปลูกพืชทำลายหน้าดิน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยูคาลิปตัส
- ไม่ใช่สารเคมี หรือใช้ให้น้อยที่สุด
- ไม่ขุดหน้าดินออกจากที่ดินในทุกกรณี

ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ทำได้ระยะยาว ต่อสัญญาทุก 3 ปี