ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ ศรีประจันต์ ตำบล ศรีประจันต์

รหัสผู้ประสงค์ฯ ขนาดที่ดินที่ต้องการ (ไร่-งาน-ตารางวา) ความต้องการ แนวทางใช้ประโยชน์