ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ แก่งกระจาน ตำบล แก่งกระจาน

รหัสผู้ประสงค์ฯ ขนาดที่ดินที่ต้องการ (ไร่-งาน-ตารางวา) ความต้องการ แนวทางใช้ประโยชน์
IU0021 10 - 0 - 0 ต้องการเช่าซื้อ ทำสวน
IU00933 10 - 0 - 0 ต้องการซื้อ ทำสวน