ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เช่าต่อ ปี 1200 บาท

ประเภทที่ดิน น.ส.4 จ.

3/11/2021 4:38:30 PM

ยอดเข้าชม : 356

จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา

ประกาศเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร พิกัด 12.6734249116006,101.0535640998 จังหวัดระยอง อำเภอบ้างฉาง ตำบลพลา // ขนาดที่ดิน 8 ไร่ 0 งาน 38.4 ตรว. ----------------------------------- เป็นพื้นที่เกษตร ล้อมรอบด้วยชุมชน อยู่ใกล้แหล่งความเจริญ เดินทางสะดวก ทางทิศใต้เป็นทะเล (หาดพลา-หาดพยูน) รอบ ๆ เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลัง/สับประรด เคยใช้ที่ดินปลูกมันสำปะหลังมาหลายปี ยังไม่มีประปา ไฟฟ้า (ขอติดตั้งได้ โดยผู้เช่าดำเนินการเอง) ไม่มีแหล่งน้ำบนที่ดิน อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ไม่ติดถนนหลวง แต่มีทางเข้าออก -------------------------------------- เงื่อนไข/ข้อตกลง (1) สัญญาเช่าปีต่อปี ค่าเช่า 1,500 บาท/ไร่/ปี (2) อนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ได้ โดยต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (3) ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำทำเกษตรได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบก่อน สนใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

การใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน : ว่างเปล่า/รกร้าง,

การคมนาคม : ติดถนน

แหล่งน้ำในพื้นที่ : ไม่มี,

ลักษณะที่ดิน : อื่นๆ,

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์: ห้ามขุมลอกหน้าดิน, อื่นๆ,


ท่านสนใจที่ดินแปลงนี้หรือไม่