ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 19 พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกร)

ลำดับ จังหวัด จำนวน
1 กระบี่ 0
2 กรุงเทพมหานคร 0
3 กาญจนบุรี 0
4 กาฬสินธุ์ 0
5 กำแพงเพชร 0
6 ขอนแก่น 1
7 จันทบุรี 1
8 ฉะเชิงเทรา 0
9 ชลบุรี 0
10 ชัยนาท 0
11 ชัยภูมิ 0
12 ชุมพร 0
13 ตรัง 0
14 ตราด 0
15 ตาก 0
16 นครนายก 1
17 นครปฐม 0
18 นครพนม 0
19 นครราชสีมา 4
20 นครศรีธรรมราช 0
21 นครสวรรค์ 0
22 นนทบุรี 0
23 นราธิวาส 1
24 น่าน 0
25 บึงกาฬ 0
26 บุรีรัมย์ 0
27 ปทุมธานี 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 0
29 ปราจีนบุรี 2
30 ปัตตานี 0
31 พระนครศรีอยุธยา 0
32 พะเยา 0
33 พังงา 0
34 พัทลุง 0
35 พิจิตร 2
36 พิษณุโลก 0
37 ภูเก็ต 0
38 มหาสารคาม 0
39 มุกดาหาร 0
40 ยะลา 0
41 ยโสธร 0
42 ระนอง 0
43 ระยอง 0
44 ราชบุรี 0
45 ร้อยเอ็ด 0
46 ลพบุรี 0
47 ลำปาง 0
48 ลำพูน 1
49 ศรีสะเกษ 2
50 สกลนคร 0
51 สงขลา 0
52 สตูล 0
53 สมุทรปราการ 0
54 สมุทรสงคราม 0
55 สมุทรสาคร 0
56 สระบุรี 0
57 สระแก้ว 0
58 สิงห์บุรี 0
59 สุพรรณบุรี 0
60 สุราษฎร์ธานี 1
61 สุรินทร์ 0
62 สุโขทัย 0
63 หนองคาย 0
64 หนองบัวลำภู 0
65 อำนาจเจริญ 0
66 อุดรธานี 0
67 อุตรดิตถ์ 0
68 อุทัยธานี 0
69 อุบลราชธานี 0
70 อ่างทอง 0
71 เชียงราย 1
72 เชียงใหม่ 1
73 เพชรบุรี 1
74 เพชรบูรณ์ 0
75 เลย 0
76 แพร่ 0
77 แม่ฮ่องสอน 0
รวม 19