ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 11 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สระบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดอนพุด 0
2 บ้านหมอ 1
3 พระพุทธบาท 6
4 มวกเหล็ก 2
5 วังม่วง 0
6 วิหารแดง 0
7 หนองแค 1
8 หนองแซง 0
9 หนองโดน 0
10 เฉลิมพระเกียรติ 0
11 เมืองสระบุรี 0
12 เสาไห้ 0
13 แก่งคอย 1
11