ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 35 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชลบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บางละมุง 4
2 บ่อทอง 3
3 บ้านบึง 1
4 พนัสนิคม 5
5 พานทอง 0
6 ศรีราชา 13
7 สัตหีบ 2
8 หนองใหญ่ 2
9 เกาะจันทร์ 1
10 เกาะสีชัง 0
11 เมืองชลบุรี 4
35