ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 16 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ระยอง

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 นิคมพัฒนา 2
2 บ้านค่าย 1
3 บ้านฉาง 3
4 ปลวกแดง 3
5 วังจันทร์ 2
6 เขาชะเมา 0
7 เมืองระยอง 5
8 แกลง 0
16