ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ตราด

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองใหญ่ 1
2 บ่อไร่ 0
3 เกาะกูด 0
4 เกาะช้าง 0
5 เขาสมิง 0
6 เมืองตราด 0
7 แหลมงอบ 0
1