ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน



ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 18 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองเขื่อน 1
2 ท่าตะเกียบ 0
3 บางคล้า 3
4 บางน้ำเปรี้ยว 4
5 บางปะกง 1
6 บ้านโพธิ์ 3
7 พนมสารคาม 3
8 ราชสาส์น 0
9 สนามชัยเขต 2
10 เมืองฉะเชิงเทรา 0
11 แปลงยาว 1
18