ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 10 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ปราจีนบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กบินทร์บุรี 3
2 นาดี 0
3 บ้านสร้าง 0
4 ประจันตคาม 2
5 ศรีมหาโพธิ 2
6 ศรีมโหสถ 2
7 เมืองปราจีนบุรี 1
10