ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 24 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นครนายก

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บ้านนา 6
2 ปากพลี 4
3 องครักษ์ 12
4 เมืองนครนายก 2
24