ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 88 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ขามทะเลสอ 0
2 ขามสะแกแสง 0
3 คง 0
4 ครบุรี 1
5 จักราช 0
6 ชุมพวง 0
7 ด่านขุนทด 2
8 บัวลาย 0
9 บัวใหญ่ 0
10 บ้านเหลื่อม 0
11 ประทาย 0
12 ปักธงชัย 7
13 ปากช่อง 12
14 พระทองคำ 0
15 พิมาย 46
16 ลำทะเมนชัย 0
17 วังน้ำเขียว 7
18 สีคิ้ว 0
19 สีดา 0
20 สูงเนิน 0
21 หนองบุญมาก 2
22 ห้วยแถลง 0
23 เฉลิมพระเกียรติ 0
24 เทพารักษ์ 0
25 เมืองนครราชสีมา 6
26 เมืองยาง 0
27 เสิงสาง 2
28 แก้งสนามนาง 1
29 โชคชัย 2
30 โนนสูง 0
31 โนนแดง 0
32 โนนไทย 0
88