ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 7 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด บุรีรัมย์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระสัง 0
2 คูเมือง 0
3 ชำนิ 0
4 นางรอง 1
5 นาโพธิ์ 0
6 บ้านกรวด 0
7 บ้านด่าน 0
8 บ้านใหม่ไชยพจน์ 0
9 ประโคนชัย 0
10 ปะคำ 1
11 พลับพลาชัย 0
12 พุทไธสง 0
13 ละหานทราย 0
14 ลำปลายมาศ 0
15 สตึก 0
16 หนองกี่ 2
17 หนองหงส์ 0
18 ห้วยราช 0
19 เฉลิมพระเกียรติ 0
20 เมืองบุรีรัมย์ 0
21 แคนดง 0
22 โนนดินแดง 0
23 โนนสุวรรณ 3
7