ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุรินทร์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กาบเชิง 0
2 จอมพระ 0
3 ชุมพลบุรี 0
4 ท่าตูม 1
5 บัวเชด 0
6 ปราสาท 2
7 พนมดงรัก 0
8 รัตนบุรี 0
9 ลำดวน 0
10 ศรีณรงค์ 0
11 ศีขรภูมิ 0
12 สนม 0
13 สังขะ 1
14 สำโรงทาบ 0
15 เขวาสินรินทร์ 0
16 เมืองสุรินทร์ 1
17 โนนนารายณ์ 0
5