ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ชัยภูมิ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คอนสวรรค์ 0
2 คอนสาร 0
3 จัตุรัส 0
4 ซับใหญ่ 0
5 บำเหน็จณรงค์ 0
6 บ้านเขว้า 0
7 บ้านแท่น 0
8 ภักดีชุมพล 0
9 ภูเขียว 1
10 หนองบัวระเหว 0
11 หนองบัวแดง 0
12 เกษตรสมบูรณ์ 0
13 เทพสถิต 0
14 เนินสง่า 0
15 เมืองชัยภูมิ 0
16 แก้งคร้อ 0
1