ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด อำนาจเจริญ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชานุมาน 1
2 ปทุมราชวงศา 0
3 พนา 0
4 ลืออำนาจ 0
5 หัวตะพาน 0
6 เมืองอำนาจเจริญ 0
7 เสนางคนิคม 0
1