ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองบัวลำภู

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 นากลาง 1
2 นาวัง 0
3 ศรีบุญเรือง 0
4 สุวรรณคูหา 0
5 เมืองหนองบัวลำภู 0
6 โนนสัง 0
1