ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 19 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ขอนแก่น

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระนวน 1
2 ชนบท 0
3 ชุมแพ 1
4 ซำสูง 0
5 น้ำพอง 1
6 บ้านฝาง 0
7 บ้านแฮด 0
8 บ้านไผ่ 1
9 พระยืน 0
10 พล 0
11 ภูผาม่าน 0
12 ภูเวียง 0
13 มัญจาคีรี 1
14 สีชมพู 0
15 หนองนาคำ 0
16 หนองสองห้อง 0
17 หนองเรือ 0
18 อุบลรัตน์ 0
19 เขาสวนกวาง 1
20 เปือยน้อย 0
21 เมืองขอนแก่น 12
22 เวียงเก่า 0
23 แวงน้อย 0
24 แวงใหญ่ 1
25 โคกโพธิ์ไชย 0
26 โนนศิลา 0
19