ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 6 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด อุดรธานี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กุดจับ 0
2 กุมภวาปี 2
3 กู่แก้ว 0
4 ทุ่งฝน 0
5 นายูง 0
6 น้ำโสม 0
7 บ้านดุง 0
8 บ้านผือ 0
9 ประจักษ์ศิลปาคม 0
10 พิบูลย์รักษ์ 0
11 วังสามหมอ 0
12 ศรีธาตุ 0
13 สร้างคอม 0
14 หนองวัวซอ 0
15 หนองหาน 0
16 หนองแสง 1
17 เพ็ญ 1
18 เมืองอุดรธานี 2
19 โนนสะอาด 0
20 ไชยวาน 0
6