ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 18 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สมุทรปราการ

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บางบ่อ 5
2 บางพลี 6
3 บางเสาธง 0
4 พระประแดง 1
5 พระสมุทรเจดีย์ 2
6 เมืองสมุทรปราการ 4
18