ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 4 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เลย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ด่านซ้าย 0
2 ท่าลี่ 0
3 นาด้วง 0
4 นาแห้ว 0
5 ปากชม 1
6 ผาขาว 1
7 ภูกระดึง 0
8 ภูหลวง 1
9 ภูเรือ 0
10 วังสะพุง 1
11 หนองหิน 0
12 เชียงคาน 0
13 เมืองเลย 0
14 เอราวัณ 0
4