ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด หนองคาย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าบ่อ 1
2 รัตนวาปี 0
3 ศรีเชียงใหม่ 0
4 สระใคร 0
5 สังคม 0
6 เฝ้าไร่ 0
7 เมืองหนองคาย 0
8 โพธิ์ตาก 0
9 โพนพิสัย 2
3