ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด มหาสารคาม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กันทรวิชัย 1
2 กุดรัง 0
3 ชื่นชม 0
4 นาดูน 0
5 นาเชือก 0
6 บรบือ 0
7 พยัคฆภูมิพิสัย 0
8 ยางสีสุราช 0
9 วาปีปทุม 0
10 เชียงยืน 0
11 เมืองมหาสารคาม 1
12 แกดำ 0
13 โกสุมพิสัย 0
2