ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 7 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 จตุรพักตรพิมาน 2
2 จังหาร 0
3 ทุ่งเขาหลวง 0
4 ธวัชบุรี 0
5 ปทุมรัตต์ 0
6 พนมไพร 1
7 ศรีสมเด็จ 0
8 สุวรรณภูมิ 1
9 หนองพอก 0
10 หนองฮี 0
11 อาจสามารถ 0
12 เกษตรวิสัย 0
13 เชียงขวัญ 0
14 เมยวดี 0
15 เมืองร้อยเอ็ด 2
16 เมืองสรวง 0
17 เสลภูมิ 0
18 โพธิ์ชัย 0
19 โพนทราย 0
20 โพนทอง 1
7