ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด กาฬสินธุ์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กมลาไสย 0
2 กุฉินารายณ์ 0
3 คำม่วง 0
4 ฆ้องชัย 0
5 ดอนจาน 0
6 ท่าคันโท 0
7 นาคู 0
8 นามน 0
9 ยางตลาด 0
10 ร่องคำ 0
11 สมเด็จ 0
12 สหัสขันธ์ 0
13 สามชัย 0
14 หนองกุงศรี 0
15 ห้วยผึ้ง 0
16 ห้วยเม็ก 0
17 เขาวง 0
18 เมืองกาฬสินธุ์ 1
1