ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สกลนคร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กุดบาก 0
2 กุสุมาลย์ 0
3 คำตากล้า 0
4 นิคมน้ำอูน 0
5 บ้านม่วง 0
6 พรรณานิคม 0
7 พังโคน 0
8 ภูพาน 0
9 วานรนิวาส 0
10 วาริชภูมิ 0
11 สว่างแดนดิน 0
12 ส่องดาว 0
13 อากาศอำนวย 0
14 เจริญศิลป์ 0
15 เต่างอย 1
16 เมืองสกลนคร 0
17 โคกศรีสุพรรณ 0
18 โพนนาแก้ว 1
2