ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นครพนม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าอุเทน 0
2 ธาตุพนม 0
3 นาทม 0
4 นาหว้า 0
5 นาแก 0
6 บ้านแพง 0
7 ปลาปาก 0
8 วังยาง 0
9 ศรีสงคราม 0
10 เมืองนครพนม 0
11 เรณูนคร 0
12 โพนสวรรค์ 0
0