ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 0 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด มุกดาหาร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คำชะอี 0
2 ดงหลวง 0
3 ดอนตาล 0
4 นิคมคำสร้อย 0
5 หนองสูง 0
6 หว้านใหญ่ 0
7 เมืองมุกดาหาร 0
0