ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 22 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นนทบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บางกรวย 3
2 บางบัวทอง 5
3 บางใหญ่ 3
4 ปากเกร็ด 1
5 เมืองนนทบุรี 4
6 ไทรน้อย 6
22