ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด แพร่

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ร้องกวาง 0
2 ลอง 0
3 วังชิ้น 0
4 สอง 1
5 สูงเม่น 0
6 หนองม่วงไข่ 0
7 เด่นชัย 1
8 เมืองแพร่ 0
2