ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด น่าน

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทุ่งช้าง 0
2 ท่าวังผา 0
3 นาน้อย 0
4 นาหมื่น 0
5 บ่อเกลือ 2
6 บ้านหลวง 0
7 ปัว 1
8 ภูเพียง 0
9 สองแคว 0
10 สันติสุข 0
11 เฉลิมพระเกียรติ 0
12 เชียงกลาง 0
13 เมืองน่าน 1
14 เวียงสา 1
15 แม่จริม 0
5