ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด พะเยา

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 จุน 0
2 ดอกคำใต้ 0
3 ปง 0
4 ภูกามยาว 1
5 ภูซาง 0
6 เชียงคำ 1
7 เชียงม่วน 0
8 เมืองพะเยา 0
9 แม่ใจ 1
3