ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นครสวรรค์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชุมตาบง 0
2 ชุมแสง 0
3 ตากฟ้า 0
4 ตาคลี 2
5 ท่าตะโก 0
6 บรรพตพิสัย 1
7 พยุหะคีรี 0
8 ลาดยาว 0
9 หนองบัว 0
10 เก้าเลี้ยว 0
11 เมืองนครสวรรค์ 2
12 แม่วงก์ 0
13 แม่เปิน 0
14 โกรกพระ 0
15 ไพศาลี 0
5