ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 5 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด อุทัยธานี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ทัพทัน 1
2 บ้านไร่ 3
3 ลานสัก 0
4 สว่างอารมณ์ 1
5 หนองขาหย่าง 0
6 หนองฉาง 0
7 ห้วยคต 0
8 เมืองอุทัยธานี 0
5