ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด กำแพงเพชร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ขาณุวรลักษบุรี 0
2 คลองขลุง 0
3 คลองลาน 0
4 ทรายทองวัฒนา 0
5 บึงสามัคคี 1
6 ปางศิลาทอง 0
7 พรานกระต่าย 0
8 ลานกระบือ 0
9 เมืองกำแพงเพชร 0
10 โกสัมพีนคร 0
11 ไทรงาม 0
1