ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 48 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ปทุมธานี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 คลองหลวง 8
2 ธัญบุรี 3
3 ลาดหลุมแก้ว 5
4 ลำลูกกา 11
5 สามโคก 2
6 หนองเสือ 15
7 เมืองปทุมธานี 4
48