ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 45 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ตาก

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ท่าสองยาง 0
2 บ้านตาก 1
3 พบพระ 0
4 วังเจ้า 0
5 สามเงา 0
6 อุ้มผาง 0
7 เมืองตาก 1
8 แม่ระมาด 0
9 แม่สอด 43
45