ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สุโขทัย

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กงไกรลาศ 0
2 คีรีมาศ 0
3 ทุ่งเสลี่ยม 0
4 บ้านด่านลานหอย 1
5 ศรีนคร 0
6 ศรีสัชนาลัย 1
7 ศรีสำโรง 0
8 สวรรคโลก 0
9 เมืองสุโขทัย 0
2