ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 1 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชาติตระการ 0
2 นครไทย 0
3 บางกระทุ่ม 0
4 บางระกำ 0
5 พรหมพิราม 0
6 วังทอง 0
7 วัดโบสถ์ 0
8 เนินมะปราง 0
9 เมืองพิษณุโลก 1
1