ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด พิจิตร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ดงเจริญ 0
2 ตะพานหิน 0
3 ทับคล้อ 1
4 บางมูลนาก 0
5 บึงนาราง 0
6 วชิรบารมี 0
7 วังทรายพูน 1
8 สากเหล็ก 0
9 สามง่าม 0
10 เมืองพิจิตร 0
11 โพทะเล 0
12 โพธิ์ประทับช้าง 0
2