ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 14 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบูรณ์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชนแดน 0
2 น้ำหนาว 2
3 บึงสามพัน 4
4 วังโป่ง 1
5 วิเชียรบุรี 3
6 ศรีเทพ 1
7 หนองไผ่ 0
8 หล่มสัก 1
9 หล่มเก่า 0
10 เขาค้อ 0
11 เมืองเพชรบูรณ์ 2
14