ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 14 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด กาญจนบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ด่านมะขามเตี้ย 0
2 ทองผาภูมิ 1
3 ท่ามะกา 2
4 ท่าม่วง 1
5 บ่อพลอย 1
6 พนมทวน 0
7 ศรีสวัสดิ์ 0
8 สังขละบุรี 0
9 หนองปรือ 0
10 ห้วยกระเจา 0
11 เมืองกาญจนบุรี 7
12 เลาขวัญ 1
13 ไทรโยค 1
14