ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 33 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด นครปฐม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กำแพงแสน 4
2 ดอนตูม 2
3 นครชัยศรี 2
4 บางเลน 7
5 พุทธมณฑล 3
6 สามพราน 9
7 เมืองนครปฐม 6
33