ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 10 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สมุทรสาคร

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กระทุ่มแบน 4
2 บ้านแพ้ว 6
3 เมืองสมุทรสาคร 0
10