ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด สมุทรสงคราม

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 บางคนที 1
2 อัมพวา 1
3 เมืองสมุทรสงคราม 1
3