ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 7 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด เพชรบุรี

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 ชะอำ 3
2 ท่ายาง 0
3 บ้านลาด 0
4 บ้านแหลม 1
5 หนองหญ้าปล้อง 0
6 เขาย้อย 1
7 เมืองเพชรบุรี 0
8 แก่งกระจาน 2
7