ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล


ผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 6 พื้นที่ (บุคคลทั่วไป)

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ อำเภอ จำนวน
1 กุยบุรี 0
2 ทับสะแก 0
3 บางสะพาน 0
4 บางสะพานน้อย 0
5 ปราณบุรี 1
6 สามร้อยยอด 1
7 หัวหิน 4
8 เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0
6